Orkidéer räddade från avverkning

I ett område, i trakterna kring Nautanen, som Sveaskog tänkt avverka, har växtlokaler för flera rödlistade arter hittats. Nu backar man från Sveaskog och lägger avverkningsplanerna på is. Det finns flera platser i det här och angränsande områden med unik och ovanlig växtlighet som skulle behöva ett bevarandeskydd. Det handlar inte om att begränsa eller […]

Läs mer