Gör din egen grej

Vill du anordna en rundvandring, en serie föreläsningar eller bilda opinion genom en fullskalig kampanj? Om du har en idé kan du bolla den med oss!

Vi vet att det finns gott om eldsjälar med kreativa idéer bland kretsens medlemmar och vi ställer oss alltid bakom ett bra initiativ. Oavsett om du vill anordna en kortare aktivitet (som en utflykt, filmvisning eller klädbyte) eller ruvar på en större kampanj som främjar natur och miljö kan du vända dig till oss för att få en kraftfull och respekterad avsändare bakom ditt budskap.

Vi agerar bollplank, förmedlar kontakter för att säkra ev. finansiering och lokaler, marknadsför ditt evenemang i våra kanaler och hjälper dig att hitta volontärer vid behov.

Förverkliga dina idéer

Skriv ett mail till oss om dina tankar så hjälper vi dig att komma igång!