Välkommen till Gällivarekretsen!

Vi är Gällivares lokalkrets av Naturskyddsföreningen. Vi arbetar med att bevaka och påverka lokala miljöfrågor, exempelvis genom yttranden i planfrågor. Kretsens mål är att skapa möjligheter för andra att komma ut i naturen tillsammans, men också att väcka intresse och förbättra kunskaperna om natur och naturvård hos ortens boende och besökande. Under året som gick passerade vi 200 medlemmar och startade […]

Läs mer