Fågelexkursion i Ahvenjärvi

Ett tiotal entusiaster samlades under lördagen vid fågeltornet i Ahvenjärvi utanför Hakkas. Under kunnig ledning av Bo Carlsson, fågelkännare från orten, kunde vi totalt konstatera ett 20-tal fågelarter. Fåglar som konstaterades den 25 maj 2013 Svarthakedopping, knipa, vigg, stjärtand, salskrake, trana, brushane, hussvala, gulärla. rödstjärt, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, talgoxe, bergfink, gök, kråka, grönbena, gräsand, gluttnsäppa […]

Läs mer

Snatterand synlig vid Luspebryggan

Ett 20-tal fågelskådare kom till Luspebryggan under lördagen för att skåda fågel. Denna gång lyckades vi bland annat se snatterand, som inte lokaliserats av oss i Luspebryggan sedan 2003. – Snatteranden är något slankare och har smalare vingar än gräsanden och kännetecknas främst av att buken är vit. På snatterandens vingar syns svarta, vita och eventuellt […]

Läs mer