Gällivare har ett hembygdsområde i nyckelbiotopklass

Skogsstyrelsen har nyligen inventerat hembygdsområdet och funnit att skogen håller nyckelbiotopklass. Skogsstyrelsen anser att skogen har så höga natur, kultur och sociala värden att den bör bevaras i orört skick. Hembygdsområdet har rikligt med gamla tallar, som utvecklat bark av pansarstruktur och dessutom grovgreniga kronor. Det domineras av rikligt gamla träd på ca 200 år. Det […]

Läs mer