Datum för vårens fågelexkursioner – välkommen att följa med!

Vi har nu bestämt datum för vårens fågelexkursioner. Alla som vill är varmt välkomna med på dessa utflykter. Lör 20 maj: Luspebryggan, vägen västerut (karta) Vi samlas kl. 8.00 vid Resecentrum i Gällivare för samåkning till Luspebryggan, där exkursionen startar ca. 09.00. Staffan Landström, fågelkännare från orten guidar oss denna dag. Medtag matsäck, kikare och gärna en fågelbok. Lör […]

Läs mer

Fågelexkursion i Ahvenjärvi

Ett tiotal entusiaster samlades under lördagen vid fågeltornet i Ahvenjärvi utanför Hakkas. Under kunnig ledning av Bo Carlsson, fågelkännare från orten, kunde vi totalt konstatera ett 20-tal fågelarter. Fåglar som konstaterades den 25 maj 2013 Svarthakedopping, knipa, vigg, stjärtand, salskrake, trana, brushane, hussvala, gulärla. rödstjärt, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, talgoxe, bergfink, gök, kråka, grönbena, gräsand, gluttnsäppa […]

Läs mer

Snatterand synlig vid Luspebryggan

Ett 20-tal fågelskådare kom till Luspebryggan under lördagen för att skåda fågel. Denna gång lyckades vi bland annat se snatterand, som inte lokaliserats av oss i Luspebryggan sedan 2003. – Snatteranden är något slankare och har smalare vingar än gräsanden och kännetecknas främst av att buken är vit. På snatterandens vingar syns svarta, vita och eventuellt […]

Läs mer

Internationella dagen för biologisk mångfald firades vid Luspebryggan

Cirka 40 fågelskådare hade samlats vid Luspebryggan för att tillsammans fira den internationella dagen för biologisk mångfald. Naturskyddsföreningens Håkan Tyrén guidade och berättade om fågellivet. Länsstyrelsen bjöd på fika. Synliga fåglar i tubkikarna: sävsparv, gulärla, drillsnäppa och knipa, sjöorre, mosnäppa, stjärtand, svärla och tornfalk. En bit längre upp längs Luspenforsen syntes: blåhake, alfågel, bergsand och dvärgmås. Håkan […]

Läs mer