Om oss

Naturskyddsföreningen i Gällivare bildades 1978. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konstruktiva lösningar på problemen. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre. Genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen i Gällivare hjälper du till att värna om Sveriges nordligaste natur!

Vi arbetar med att bevaka och påverka lokala miljöfrågor, exempelvis genom yttranden i planfrågor. Kretsens mål är att skapa möjligheter för andra att komma ut i naturen tillsammans, men också att väcka intresse och förbättra kunskaperna om natur och naturvård hos ortens boende och besökande.

Tack till fotograf Daniel Olausson/Media Tales som bidragit med omslagsbilder till hemsidan.