Kretsen i Gällivare


Naturskyddsföreningen Gällivare är en ideell förening med över 200 medlemmar


Vi utgör en självständig del av Naturskyddsföreningen, Sveriges största ideella miljöorganisation, och har sedan kretsens bildande 1978 både bjudit på naturupplevelser i regionen och stått upp för miljöfrågor lokalt. För beslut och handhavande av kretsens ekonomi står styrelsen som väljs varje år på stämman i mars.

Vad gör vi?

Vi samarbetar med kommuninstanser, butiker och föreningar för att nå ökad kunskap och medvetenhet kring aktuella miljöfrågor. Vi fågelskådar, håller workshops, anordnar prylbyten och arrangerar guidade turer. Vi är även remissinstans i olika lokala miljöfrågor. Totalt arrangerar vi 5-10 aktiviteter om året, helt med ideella krafter. Haka på du också, så kan vi göra ännu mer!

Läs mer om våra evenemang och projekt >>

Vad kan du göra?

  • Bli medlem för 24 kr/månad.
  • Delta i våra aktiviteter som volontär. Maila oss för att bli uppskriven på vår volontärlista och få ett månatligt nyhetsbrev om våra evenemang och projekt. Eller dyk upp på våra träffar och prata med oss om hur du kan engagera dig.
  • Sprid ordet om vårt arbete! Du hittar oss också på Facebook.

Jag vill veta mer…

…om hur Naturskyddsföreningen är organiserad.
…om medlemskapet.
…om hur jag kan engagera mig lokalt.